Header image
 
 
 
 
 
 

 
 
SIKKERHET

Bodene ligger i 3. etasje. Dette for å minimere innsyn og redusere innbruddsfaren. Det er montert alarm med egen kode og området er kontinuerlig TV-overvåket. Anlegget er selvfølgelig frostfritt og tørt.

 
 

 

ALARM
Du får egen kode til alarmen og kan trygt slappe av mens dine varer er lagret hos oss.

TV-OVERVÅKET
Lokalene er TV-overvåket for din sikkerhet.

3. ETASJE
Langt over bakken og utilgjengelig for innsyn og innbrudd!.

 
 
 
Utviklet av Diode AS